Vad är bäst aktier eller fonder?

”Folk undrar ofta vad som är bäst. Ska jag köpa aktier eller fonder?”, säger finansrådgivaren Paul Greenwood. ”Här är svaret: Det beror på.” Det finns många faktorer som avgör om aktier eller fonder kommer att vara ett mer kostnadseffektivt sätt att öka dina pengar, och du måste ta hänsyn till alla dessa och väga dem noggrant innan du fattar ett beslut om vilket av dem du ska använda först. Är du intresserad av att veta mer om specifikt aktier kolla in Buffert och deras aktietips.

Är det bra att spara i värdepappersfonder?

Forskning har visat att den genomsnittliga investeraren tjänar en genomsnittlig avkastning på 5 % per år under det senaste decenniet, medan de som investerade i värdepappersfonder tjänade 9 %. I genomsnitt förlorar investerarna cirka 3 % eftersom de tas ut som avgifter för sina investeringar. När du investerar i någon form av värdepappersfond är din pengarna förvaltas av en portföljförvaltare. Fondförvaltarens uppgift är att köpa och sälja aktier för din räkning och ge dig avkastning på din investering, dessa är de bästa fonderna 2022.

Varför fonder i stället för aktier?

Aktier är den vanligaste metoden för att investera i företag eller grupper som investeraren inte äger. De gör det möjligt att köpa en del av ett företag utan att äga hela företaget. Det innebär att om något händer med en aktie kommer det inte att påverka dina andra aktier, till skillnad från att direkt äga ett företags tillgångar som alla skulle påverkas av problem med en enda tillgång. Risken med att köpa direkta aktier är vanligtvis högre eftersom de tenderar att handlas volatilt på marknaden, medan värdepappersfonder vanligtvis har en lägre genomsnittlig daglig avkastning och mindre volatilitet, vilket gör dem till säkrare alternativ för dem som vill investera pengar för pensionering eller ett annat långsiktigt mål.

Är indexfonder bättre än aktier?

Indexfonder är utformade för att följa avkastningen från ett visst index, till exempel OMXS30. I huvudsak försöker de efterlikna ett aktiers avkastning snarare än att överträffa det. Indexfonder distribuerar aktier från många olika sektorer så din portfölj varierar mindre än med ETF:er. De kräver inte heller några extra skatter eftersom skattebördan ligger på det företag du äger aktier i som ingår i en indexfond, inte på dig som individ. Detta gör det möjligt för investerare att spara tid och undvika att göra misstag som kan kosta pengar med tiden, t.ex. att köpa aktier till ett olönsamt pris eller sälja med förlust för att de såg aktievärdet sjunka.

Indexfonder är bra för dem som inte har tid eller kunskap att aktivt leta efter nya aktier på egen hand eftersom de ger lägre risker än de flesta andra typer av investeringar och kan vara ett lättillgängligt alternativ om du vill börja investera utan mycket finansiell kunskap.

Sammanfattning

Att ta med sig: För kortsiktiga mål, till exempel att spara tillräckligt med pengar för att köpa en bil eller betala för universitetet, är det oftast bäst att investera i aktier och ETF:er (Exchange Traded Funds). Dessa alternativ ger dig tillgång till mer varierade typer av investeringar men är förenade med hög risk och kapitalförlust är möjlig, till skillnad från värdepappersfonder som investerar i många olika företag på en gång och inte har samma risk. Ömsesidiga fonder är bättre för långsiktiga mål, t.ex. pensionering eller att spara tillräckligt med pengar för att köpa ett hus om 10 år, eftersom de är mindre volatila och kräver lite underhåll.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *