Melodi – hur påverkar det språket

Ordmelodi påverkar språket mer än uttal. Det finns vissa länder som har en naturlig melodi som påminner om den svenska, detta gör det lättare för svenskar att förstå dessa personer – även om uttalat inte är perfekt.

Brytning eller melodi?

Vilket är svårast att förstå?

För svenska arbetsgivare kan språket vara viktigt och just i de fall där man anställer invandrare eller flyktingar ser man melodin som mycket viktig. En person som bryter på svenska kan alltid bli förstådd om melodin är rätt, det vill säga betoningen på ordet. Tonfall, höjning – de faktorer som skapar ordmelodin. Om melodin är felaktig, det vill säga upp och nedgångar samt betoningar på exempelvis en vokal i början eller slutet av ordet – blir det svårare att förstå personen.

Olika melodier i världen

De skandinaviska språken har liknande melodier och en svensk kan till och med förstå en norrman som pratar norska trots att en utomstående hör att det är olika språk. Engelska har också liknande melodier, och även afghaner har en ordmelodi som är lik svenskans. Tack vare detta är det tämligen enkelt att förstå en person från Afghanistan som bryter på svenska. Som ytterligare ett exempel, människor från Somalia har en helt annorlunda melodi, och även om en somalier har lärt sig bra svenska är det inte ovanligt att de använder sin egen ordmelodi i början. Denna är betydligt mer korthuggen och inte lika sjungande som den svenska. När orden klipps av på detta sätt blir det mycket svårt att förstå.

Att lära sig svenska

Svenska är ett annorlunda och ganska svårt språk att lära sig. Det är ett av få språk, kanske det enda, med vokalen ”u” som är svår att uttala rätt, framförallt för en engelskfödd person men även för personer från andra länder. Ett gott tips är att satsa hårt på att prioritera att lära sig melodin, det vill säga betoningar och uttal, detta ökar möjligheterna i samhället.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *