Termer & ord – ekonomiska begrepp som är snarlika

Ekonomiska begrepp kan kännas komplicerade men är bra att kunna. Framför allt om du funderar på att starta företag. Det kan vara ord som bokslut och årsredovisning till vad bokföring egentligen innebär. Många företag tar hjälp av en revisor eller annan expert för att göra bokslut och årsredovisning. Det är ett sätt att kvalitetssäkra sin bokföring och få ett korrekt avslut på räkenskapsåret.

Viktiga ord- vad är bokslut och årsredovisning?

Ett bokslut sammanställer företagets eller organisationens hela bokföring när räkenskapsåret avslutas. Det är en sammanställning av den löpande bokföring som företag ska föra under året. Det innebär att alla affärstransaktioner ska redogöras i enlighet med lagstiftning och regler. För mindre företag räcker det i regel med att göra ett årsbokslut.

Större företag som har en omsättning på över tre miljoner kronor eller drivs som aktiebolag behöver göra en årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande och ska även skickas till Bolagsverket. Årsredovisningen blir även en offentlig handling.

Vad är bokföring?

Ett företag eller en organisation ska redovisa alla ekonomiska händelser, sammanställningen är vad som heter bokföring. Bokföring är ett underlag och ett bevis för alla händelser som påverkar ett företag och som rör affärerna. Varje bevis kallas även för verifikation. Det kan vara ett kvitto eller en faktura som visar att transaktionen har genomförts.

Att göra bokföringen korrekt är viktigt, bland annat säger bokföringslagen att kontanta in-och utbetalningar ska bokföras senast nästa arbetsdag. Om det finns brister i bokföringen går det att bli fälld för bokföringsbrott. Det finns två olika metoder för bokföring. Det ena är kontantmetoden och den andra faktureringsmetoden. Omsätter ett företag mer än tre miljoner kronor måste företag använda faktureringsmetoden.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *