Engelska lånord i svenskan

Svenskan har påverkats av engelskan och vi har många lånord ifrån det engelska språket, både officiella ord som finns i ordböckerna och inofficiella ord i form av slang.

Att ett levande språk förändras är ett måste och det går inte att undvika. För att bevara vårt vackra nordiska språk måste vi dock försöka översätta ord som beskriver nya fenomen så gott det går till svenska. Det jobbar Terminologicentrum TNC med och Institutionen för språk och folkminne publicerar varje år en intressant nyordslista där man kan se hur språket har utvecklats under året.

Det är värt att nämna att även det engelska språket har influerats av andra språk. Storbritannien har nämligen invaderats många gånger av bland annat våra nordiska förfäder. Dessutom har England även koloniserat flera andra länder och tagit med sig låneord hem till de brittiska öarna. Engelskan anses därför vara ett ungt språk, eftersom det inte ser likadant ut idag som det gjorde för tusen år sedan.

Ord som inte översätts

Det är kanske i affärs- och finansvärlden där vi ser mest oöversatta ord från engelskan. Eller ord som är översatta rakt av utan att följa det klassiska sättet som vi bildar ord på i det svenska språket. Vissa gånger är det helt enkelt enklare att bara använda redan inarbetade ord och titlar, oavsett språk.

Ett bra exempel på det ser vi till exempel på yrkestitlar som Art Director, copywriter och Key Account Manager. Trots att det finns svenska översättning så är det inte många som väljer att använda dem, utan de väljer istället att använda engelska. Det kan bero på att man vill ha en internationell prägel i företaget eller sitt yrkesliv. Eller är det helt enkelt för att engelskan anses vara ett coolare språk, precis som franskan ansågs vara på 1700-talet och tyska på medeltiden.

Nya ord som har översatts

När ett nytt koncept föds måste vi komma på ett svenskt ord som beskriver vad det innebär. Ibland blir översättningarna konstiga jämfört med hur resten av språket är utformat och det låter helt enkelt som ett översatt ord. Personalisering är ett bra exempel på det. Det är översatt från engelskans personalisation och innebär helt enkelt att man gör en produkt eller tjänst mer personlig genom tillval. Det är synonymt med anpassat och skräddarsytt.

Men det är inte alla översatta ord som tas direkt från engelskan utan att skrivas om till svenska. Ett ord som det har lagts ner lite mer krut på för att översätta är periodisering. Det är en bokföringsterm som innebär att intäkter och kostnader fördelas över en bokföringsperiod. Periodisering är ett rätt passande ord, eftersom det förklarar att bokföringen delas in i perioder och därmed periodiseras. På engelska heter det acrual och det är med andra ord inte alls likt den svenska översättningen.

Svenska lånord i engelskan

I det engelska språket finns det framförallt två lånord från svenskan som sticker ut lite extra.

Smörgåsbord används för att beskriva ett hopplock av saker eller små rätter, precis som vårt kära gamla svenska smörgåsbord består av. Givetvis skippar engelsmännen och amerikanarna våra ö och å för att skriva Smorgasbard istället, men konceptet förblir detsamma i det engelska språket. Det finns kanske inte ett bra engelskt ord som beskriver samma sak, eftersom vårt smörgåsbord verkar ha ersatt det franska lånordet mélange istället för ett engelskt ord.

Ombudsman används också rakt av på engelskan. En ombudsman är en person som har utsetts för att utreda klagomål om företag och organisationer. De är fristående, självständiga och neutrala, så de tar inte några sidor.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *