Heter det vape, vejp eller elektronisk cigarett?

Engelskan smyger sig lätt in i svenska språket. Framför allt när det kommer nya produkter och beteende. I Svenska Akademins ordlista (SAOL) finns e-cigarett som definieras som en ”elektronisk cigarett som innehåller nikotin men ingen tobak”. Ordet vaping eller vejping finns inte med i SAOL. Här kan du lära dig mer om olika ord som förekommer i samband med rökning av e-cigaretter.

Vad är en vapesbutik?

En vapesbutik säljer det som behövs för att kunna använda e-cigarretter. Därmed skulle det snarare vara mer korrekt med butik för elektroniska cigaretter. Folkhälsomyndigheten använder benämningar som vape och vaporizers men även e-cigaretter. Eftersom en del produkter som vätskan till e-cigaretter innehåller nikotin regleras försäljningen som med andra nikotinprodukter. Nikotin är skadligt för hälsan och det är mycket beroendeframkallande.

Olika e-cigaretter

E-cigaretter förekommer i olika varianter. En del är engångsprodukter som kan användas ett visst antal gånger, andra har utbytbara delar. Behållaren till vätskan går i regel att fylla på. Många vätskor innehåller nikotin, halten nikotin varierar. Det kan vara svårt att bedöma hur mycket nikotin själva vätskan innehåller jämfört med cigaretter.

Vejpa eller röka e-cigarett?

Att röka e-cigaretter fick snabbt benämningen vejpa från engelskans vape. Det syftar till den ångan som bildas när vätskan förbränns och andas ut. Till skillnad från en tobakscigarett är det inte rök utan ånga som bildas vid rökningen.

Vejpa eller röka e-cigarett är förbjudet på bland annat uteserveringar då rökförbudet även omfattar elektroniska cigaretter. Det innebär att där det är förbjudet att röka cigaretter är det även förbjudet att använda elektroniska cigaretter.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *