Rätt sätt att skriva för webben

Det finns mycket att lära sig när det kommer till språket, både när det gäller uttal, skrift och läsning. Idag läser de flesta yngre människor framförallt på internet när de ska studera, ta reda på fakta eller bara för nöjets skull. Det ställer särskilda krav på hur texter utformas, eftersom ögonen inte rör sig på samma sätt när man läser på en dator, surfplatta och mobil som när man läser en tidning eller bok.

Det är viktigt hur en webbsida är upplagd

Det går inte att utforma texter på rätt sätt för webben om webbsidan inte är rätt optimerad. För att en text ska vara lättläst på webben måste det finnas tillräckligt mycket mellanrum mellan textblocken, det ska finnas rum för huvud- och underrubriker, samt utrymme för att varva textinnehåll med bilder. Eftersom internet framförallt är en visuell upplevelse så är det viktigt att jobba med hur webbsidans innehåll uppfattas av ögat.

En webbsida ska vara lätt att navigera och leva upp till webbsideägarens behov när det kommer till att delge information på ett sätt som tilltalar läsaren. Den måste även vara lätt att använda för administratören som ska lägga upp nytt innehåll regelbundet.

Många väljer att anlita en webbutvecklare med gedigen erfarenhet för att få det rätt från början. Om grundstrukturen finns där är det lättare att skriva rätt för webben. Om webbsidan är utvecklad på ett sätt som gör det enkelt att ladda upp bilder och text, så ser det snyggt ut utan att administratören måste fixa massa småsaker varje gång den ska uppdateras.

Tydligt och informativt

När en besökare kommer in på en webbsida är de ute efter information. Det är därför viktigt att informationen presenteras så fort som möjligt på webbsidan. Långa, krångliga texter är ingenting för webben. Det är därför en bra idé att skala ner texten och fokusera på att presentera klar och tydlig information som svarar på det besökaren undrar efter.

Med det sagt så måste det trots allt finnas en viss finess. Sökmotorerna premierar webbsidor med högkvalitativa texter som är unika, så det går trots allt inte att bara presentera information rakt upp och ner. Texten får gärna berätta lite mer kring ämnet, så länge som det relaterar till huvudämnet och tillför någonting för läsaren.

Rubriker och länkar

Att dela upp innehållet under flera underrubriker och ha en huvudrubrik är god sed när det kommer till att skriva för webben. Rubriker gör det lätt för läsaren att snabbt hitta det de letar efter. Dessutom är det lättare för sökmotorer att kategorisera vad sidan handlar om med hjälp av rubriker. Huvudrubriken ska sammanfatta vad texten handlar om, medan underrubrikerna sammanfattar vad de fördjupande styckena handlar om.

Eftersom texten är skriven för att läsaren snabbt ska hitta den information de söker, så används även interna och externa länkar i texten. Skriv därför gärna en mening eller två som knyter an till webbsidans andra innehåll och länka sedan till den relevanta sidan. Det gör det lätt för läsaren att klicka vidare om de vill och de slipper bläddra bland menyer för att hitta rätt.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *